Tomteområdet

Hvaler Panorama ligger vest på Kirkøy, rett opp for Bølingshavn. Tomtene har adresse Sandvadsvingen. Området består av 36 byggeklare tomter med størrelser fra 524 kvm til 1041 kvm. Tomteområdet er ferdig opparbeidet med vei, vann, avløp, elektrisitet og kabelTV/bredbånd, og med stikkledninger til alle tomter.